Ring: 2363 6464

Kejsersnit

Kejsersnit giver ar ikke kun i overfladen men hele vejen ned gennem hud, underhud, muskellag og livmoderen.

Bevægeangst er ikke ualmindeligt efter et kejsersnit

Jeg glemmer aldrig den første kejsersnitspatient jeg så. Det er mange år siden nu. Jeg havde vel været uddannet fysioterapeut i en 5-6 år og havde arbejdet på klinik i ca. 3 år. Jeg havde ikke nogen specielle forudsætninger for at behandle hende.  Jeg vidste selvfølgelig noget om arvævsbehandling og træningsrestriktioner ved maveoperation så det kunne jeg godt byde ind med. Men det der kom fuldstændig bag på mig, var hendes frygt for at bevæge sig. Hun gik foroverbøjet, da hun af frygt for at arret skulle springe op, end ikke turde rette sig op. Jeg gav hende nogle øvelser som hun noget tøvende tog imod og så viste jeg hende, hvordan hun selv kunne massere sit ar. Det var faktisk ikke så ringe en indsats af en ung og ikke så erfaren fysioterapeut. Men hvor ville jeg dog gerne have været bedre klædt på til at møde hendes bevægeangst og tale med hende om den frustration hun følte over at have fået et kejsersnit.

Hver 5. barn bliver født ved kejsersnit

Hvor er det dog godt at vi kan lave kejsersnit. Tidligere døde ofte både mor og barn når der gik noget galt under fødslen. De første kejsersnit blev udført for at se om man trods alt kunne redde babyen, medens moderen gik til, da man ikke lykkedes med at standse blødningen. I vores moderne tider bliver ca. hver 5 barn født ved kejsersnit og heraf er ca. halvdelen planlagte kejsersnit.

Ikke en lille ting at få foretaget et kejsersnit

I dag er det heldigvis uhyre sjældent at et kejsersnit ender fatalt. Det betyder dog ikke at det er en lille ting at få foretaget et kejsersnit. For at komme ind til barnet skal man igennem 7 forskellige vævslag med arvævsdannelse til følge. Ar i bughulen kan sende bindevævsstrøg til blære og tarm med stramhed til følge og følesansen i hunden kan være nedsat i flere år efter. Nogle oplever også at arvævet bliver mere følsomt eller måske lige frem overfølsomt så berøring kan blive smertefuld i området.

Tarmene bliver taget ud af maven, for at skabe plads til at komme ind til livmoderen. Det at have fået vendt op og ned på indvoldene, selv om de bliver lagt pænt på plads igen, kan være en af årsagerne til, at nogle får et svært psykisk efterforløb.

Den første tid efter et kejsersnit

Har man fået foretaget et kejsersnit eller blevet opereret i maven er det vigtigt at overholde de restriktioner der er på den, folder man får med fra hospitalet. Vigtigt er der ikke at løft for tunge byrder i tiden efter operationen.  Der står formentlig også noget om hvordan man kommer op og ned fra liggende stilling, hvilket kan give udfordringer for mange som er opereret i maven. Jeg har lavet en lille video som viser hvordan man kan gribe det an.

Den vigtige respiration

Respirationen bliver ofte påvirket pga. smerter. Det er naturligt at man undgår at trække vejret helt ned i maven, hvis man lige er opereret her, men fortsætter dette mønster efter at ophelingen er godt i gang og smerterne er aftaget er det uheldigt.

For at arvævet kan blive så pænt og funktionelt som muligt er det vigtigt at der så tidligt som muligt sker en lille smule bevægelse i området. Her kan respirationen være en god kilde til små vævslag stræk- sammentrækninger i vævet.

Når vi bevæger os, sker der et glid mellem de forskellige vævslag

For at dette kan lade sig gøre skal der være væske til stede. Forestil dig to hårde flader- det kunne være glas, der ligger oven på hinanden. Det er næsten umuligt at forskubbe glaspladerne. Men tilføjer man en lille smule væske imellem pladerne vil det straks gå noget nemmere. På samme måde skal hud, underhud, muskelfacie, muskelvæv bevæge sig i forhold til hinanden. Men bevæger man ikke vævet i forhold til hinanden vil væsken tørre ind og lagene vil klistre sammen. Det vil betyde at der vil være et meget større område en selve arvævsområdet som bliver stift og eftergiveligt og det må ikke ske.

Bevægelse skaber et pænere ar

Men bevægelse kan mere end sørge for at der fortsat kan ske et glid mellem de enkelt vævslag. Når væsken mellem lagene bevæger sig, sker der en påvirkning af hvordan bindevævet ordner sig. Sker der ingen bevægelse under en vævsheling vil de bindevævsceller der danner arret lægge sig hulter til bulter. Hvis man bevæger området lidt, vil det væske flow der følger med bevægelsen stimulere bindevævscellerne til at lægge sig i strækretningen og dermed får man et ar der er mere eftergivelig og pænere.

Når man er opereret i maven, får man en pjece med hjem fra sygehuset.  Der er nogle restriktioner i forhold til hvor meget man må bevæge sig i den første tid efter operationen og de retningslinjer skal man overholde. Jeg har dog aldrig hørt at man ikke må trække vejet helt ned i maven, så det første man kan for smerter er det en god idet at begynde at øve sig på dette.

Arvævsmassagen må vente indtil sårskorperne er faldet af det overfladiske ar. Men når først det er sket kan man godt begynde med små cirkelbevægelser. Brug evt. lidt babyolie eller madolie til at tage friktionen mellem ar og fingre.

Har man arbejdet med cirkelbevægelser i en uges tid er det blevet tid til at gå lidt dybere. Stop med at bruge olie, men lig to tørre fingre oven på arret. Gå lidt i dybden før du stille og roligt føre fingrene hver deres vej så der opstå et stræk i arret. Du kan strække arret både på tværs og i længderetningen.

Når man masserer arret, sker der flere ting. Huden vænner sig til berøring og der kommer mere blod til området, hvilket fremmer helingen. Man genopretter bevægeligheden og væske flowet mellem de forskellige muskellag. Bindevævscellerne ordner sig mere ordentligt, så man får et pænere og mere funktionelt ar.  Psykisk sker der også noget idet det at røre ved arret kan være med til, at man gradvis vænner sig til den ændrede krop. Dette kan have en betydning i forhold til seksualiteten.

Optræning efter kejsersnit

Optræningen efter kejsersnit er afhængig af at arret skal hele, men allerede efter 14 dage kan man begynde med lette mobiliserende øvelser. Når man har fået kejsersnit er arret dog ikke det eneste område af kroppen der trænger til træning.

Bækkenbunden

Bækkenbunden trænger også til træning efter et kejsersnit. Ikke fordi den har været udsat for fødselsskader eller en kraftig forlængelse som ved en fødsel gennem skeden, men simpelt hen fordi den har været udsat for overvægt igennem en graviditet. Er det endt med akut kejsersnit har fødslen været i gang og man har ofte været i gang med at presse- ja måske i flere timer før kejsersnittet er kommet på tale. Det gør naturligvis at bækkenbunden allerede ved pressearbejdet er blevet forlænget.

Rectus Diastase (delte mavemuskler)

Når man har været gravid, har maven været udspilet og alle gravide har derfor en øget Rectus Diastase fra uge 34. Hos nogle gravide samler maven sig igen, mens andre må kæmpe mere med det. Heldigvis findes der en række øvelser som er godt for både bækkenbund, mavemuskler og kejsersnittet. Øvelser som med fordel kan påbegynde allerede 4 uger efter fødslen.

Læs også: Delte mavemuskler (Rectus diastase)

Psykisk efterreaktion

Har kejsersnittet været planlagt slipper de fleste med en psykisk efterreaktion, men ved akutte kejsersnit er det ikke sjældent at kvinden kan få en efterreaktion som kan føre til en fødselsdepression hvis der ikke tages højde for dette i efterforløbet. Her er det vigtigt, at der levnes god tid hos de fagprofessionelle til at få snakket forløbet godt igennem, hvilket for øvrigt også gør sig gældende ved andre traumatiske fødsler.

Nogle af de følelsesmæssige aspekter er:

  • Er i sorg, hvilket kan give følelsesmæssig ambivalent for der er jo også glæden over baby
  • Vrede og følelse af svigt fra egen krop.
  • Føler sig som 2. rangs mor
  • Ensomhedsfølelse- føler sig ikke forstået.
  • Tilknytningsproblemer/ problemer med ammeetablering
  • Sorg og manglende accept af den ændrede krop.
  • Frygt for om ophelingen går som den skal.

Læs også: Fødselsdepression

Strækøvelser

Noget af det bedste man kan gøre for et kejsersnit, er at lave strækøvelser ikke kun for maven og arret, men for hele kroppen. Det er det fordi vores bindevæv er forbundet til hinanden gennem hele kroppen. Dvs. at man ved at strække en del af kroppen kan være med til at genoprette bevægeligheden andre steder i kroppen. Hvis du søger hjælp hos en fysioterapeut med speciale i obstetrisk fysioterapi, vil du kunne få øvelser som kan være med til at genoprette gliddet mellem de enkelte bindevævslag uden at strække for meget i selve arret.

 

Hos Vejle Bækkenklinik har vi et hold hvor vi  arbejder med smidiggørelse af bindevæv og arvæv.

Læs mere her: https://vejlebaekkenklinik.dk/fysio-flow/


Kategorier: Graviditet, Kejsersnit