Ring: 2363 6464

Urge-inkontinens (trangs-inkontinens)

Hyppige toiletbesøg, når man skal så skal man og urinlækager hvis ikke man når det.

Toiletbesøg hver time, huske at tisse af inden indkøbsturen, fokus på hvor toilettet er når man kommer nye steder og urinlækage, når man kommer hjem og sætter nøglen i døren. Det er bare nogle af de gener som mennesker med urge eller trangsinkontines sloges med.

Man definerer urgeinkontines eller trangsinkontinens som en bydende og uopsættelig vandladningstrang, det er forbundet med store urinlækager. Endvidere ofte forbundet med hyppige vandladninger ofte en gang i timen og   besvær ved at tømme sig helt for urin.

Hvad skyldes det?

Det kan skyldes en neurologisk sygdom så som sclerose eller parkinsonisme, men det skyldes som regel andre ting.

Op flere gange om natten

Går det ofte galt om natten er der grund til at mistænke for lav produktion af de hormoner der skal sætte urinproduktionen ned om natten. Skulle det være tilfældet kan man få hjælp medicinsk. Men før man gør det, er det værd at overveje, hvor meget man drikker sidst på aftenen. For det man drikker efter klokken atten kommer ud om natten.

Løber hele tiden om dagen

Er det i løbet af dagen det er værst og det ikke skyldes en neurologisk sygdom, har man måske en lille blære, Måske er den muskel som skal presse urinen ud blevet hyperaktiv eller måske er den blevet doven så man ikke får tømt sig ordentlig.  En nedsynkning af underlivsorganerne kan også gøre at man ikke får tømt sig ordentlig. Er bækkenbundsmusklen spændt og øm kan det give tissetrang og tømningsbesvær eller hvis den ikke har styrke og udholdenhed nok kan det også være en del af problematikken.

Læs også: Når underlivet synker og Inkontinens

For at få klarhed over problemet er det en god ide at udfylde et væske-vandladningsskema. Her måler man i tre dage, hvad man drikker og hvad man kommer af med og hvornår. Ud fra det kan en fagperson som er uddannet til det, få et indtryk af hvor det går galt. Du kan hente et væske-vandladningsskema her eller du kan bruge en app der hedder URO-Log. Kan hentes gratis i din App-store.

Væske-vandladningsskema kan hentes her (PDF)

Den dysfunktionelle bækkenbund

Der er forsøg hvor man har målt på styrken i bækkenbunden som har vist væsentlig lavere styrke i bækkenbunden hos kvinder med en overaktiv blære i forhold til kvinder uden dette problem. Men udholdenheden af bækkenbundsmusklen har også en betydning. Kan man holde spændet i bækkenbunden i 20-30 sekunder kan man få den muskel der ligger rundt om blæren, hvis funktion er at presse urinen ud, til at slappe af. Når det sker, forsvinder tissetrangen for en stund og man kan bedre nå på toilettet. En tredje mulighed er at bækkenbundsmusklen er stiv, spændt og uelastisk. En stiv og spændt muskel har ikke så god en evne til at kunne trække sig sammen, når der er behov for dette. Desuden kan musklen sende nogle fejlsignaler som gør at man føler man skal tisse hele tiden. Har du en øm og spændt bækkenbundsmuskel kan udspændingsøvlser måske hjælpe, eller du kan få behandlet din bækkenbundsmuskel hos en fysioterapeut med speciale inden for området.

Har man svært ved at tømme sig

På sygehusenes gynækologiske afdeling kan man få målt om der står rest urin i blæren når man har tisset og blive undersøgt for nedsynkning af blæren. Skønner de at der er tale om en overaktiv blære vil man få medicin til dette. Ofte vil de også undersøge bækkenbunden i forhold til knibekraft og om den er øm og spændt. Man kan få en henvisning til gynækologerne hos egen læge. Har man nedsat knibekraft eller er bækkenbunden øm og spændt vil gynækologerne ofte opfordre til at man søger hjælp hos en fysioterapeut med speciale i urologisk, gynækologisk og obstetrisk fysioterapi.

Hvad kan man gøre

Først er det vigtigt at få styr på sine drikke og toiletvaner. Drikker man alt for meget er det klart man skal ofte på toilettet. Hos en fysioterapeut med specialviden inden for det urologiske, gynækologiske og obstetriske område, kan man få undersøgt sin bækkenbund for styrke, udholdenhed og om den er stiv og om musklen er stiv og opspændt. Man kan også blive undersøgt for nedsynkningsproblemer.

Efter undersøgelsen får man tilrettelagt et træningsprogram som er målrettet de fund der blev gjort under undersøgelsen.

Hos vejle Bækkenklinik har jeg desuden god erfaring med akupunktur til en overaktiv blæremuskel.

Læs også:  Inkontinens


Kategorier: Inkontinens